Cvetković-Đorđević, V. RAZVOJ KONDIKCIJE OD RIMSKOG DO SAVREMENOG PRAVA. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 198-15, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/324.