Vukoslavčević, B. PRETHODNO PITANJE U MEĐUNARODNOM PORODIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 184-97, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/323.