Mršević, Z. TRANSPOLNE OSOBE U MEĐUNARODNIM SPORTSKIM TAKMIČENJIMA. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 134-50, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/320.