Đurić, V. ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 115-33, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/319.