Jevtić, M. ПРЕРАСТАЊЕ АЛБАНСКОГ СЕЦЕСИОНИЗМА У АНТИАЛБАНСКИ ПОКРЕТ. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 96-14, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/318.