Ilić-Popov, G. ПОРЕСКИ САВЕТНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛАТНОСТ У ПОРЕСКОМ ПРАВУЗЕМАЉА БИВШЕ СФРЈ. Strani Pravni život, том 57, изд. 1, Jan. 2013, стр. 26-43, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/315.