Leković, V. SISTEM UPRAVLJANJA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE PREMA DIREKTIVI SOLVENTNOST II. Strani Pravni život, том 62, изд. 1, Jan. 2018, стр. 137-52, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/31.