Knežević Bojović, A. „KAKO SRPSKO PRAVOSUĐE ULAZI U SKRINING ZA POGLAVLJE 23: KRITIČKI OSVRT NA NACIONALNU STRATEGIJU REFORME PRAVOSUĐA 2013 - 2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJ“E. Strani Pravni život, том 57, изд. 3, Sept. 2013, стр. 63-78, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/280.