Spasić, I. KORIŠĆENJE I ZAŠTITA POJEDINIH INSTITUTA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOD FRANŠIZING UGOVORA. Strani Pravni život, том 58, изд. 1, Jan. 2014, стр. 107-21, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/263.