Višekruna, A. САНКЦИЈЕ ЗА НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ. Strani Pravni život, том 58, изд. 2, June 2018, стр. 141-53, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/247.