Milutinović, V. ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 395-08, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/235.