Kozar, V., и V. Bilbija. ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI I ZEMLJAMA U REGIONU. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 377-94, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/234.