Todorović, I. КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 359-76, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/233.