Stanić, M. ОДЛУЧИВАЊЕ О УСТАВНИМ ИЗМЕНАМА НА ПРИМЕРУ НЕКИХ САВРЕМЕНИХ ФЕДЕРАЛНИХ ДРЖАВА. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 345-58, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/232.