Kaučič, I. IZBOR SUDIJA USTAVNIH SUDOVA U SLOVENIJI I KOMPARATIVNO. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 323-4, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/231.