Popesku, D. ДЕФАМАЦИЈА У ПРАВУ ЕНГЛЕСКЕ И САД. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 307-21, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/230.