Čović, A. УСВОЈЕЊЕ У НЕМАЧКОМ И АУСТРИЈСКОМ ПРАВУ. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 285-0, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/229.