Matijević, M. СУДСКИ ПОСТУПЦИ ПО ТУЖБАМА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД МАСОВНОГ УНИШТАВАЊА СТАМБЕНЕ ИМОВИНЕ НАКОН ПРЕСТАНКА ОРУЖАНИХ СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 185-06, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/224.