Živković, V. ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 157-84, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/223.