Đurković, M. ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ. Strani Pravni život, том 58, изд. 3, Sept. 2014, стр. 31-52, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/216.