Mićović, S. ZABRANA UDRUŽENJA U NEMAČKOJ KAO OGRANIČENJE SLOBODE UDRUŽIVANJA. Strani Pravni život, том 59, изд. 3, Aug. 2015, стр. 149-66, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/165.