Matijević, M. ПРОЦЕС КОНСОЛИДАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА. Strani Pravni život, том 59, изд. 4, Dec. 2015, стр. 105-21, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/147.