Ćorac, S. БИОЛОШКА ИСТИНА VERSUS ЗАКОНСКИ УСТАНОВЉЕНЕ ВЕЗЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ. Strani Pravni život, том 60, изд. 1, Jan. 2016, стр. 215-28, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/138.