Krivokapić, B. ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЈА О ПОБОЉШАЊУ СУДБИНЕ ВОЈНИХ РАЊЕНИКА У РАТУ (1864) Поводом 140 година од приступања Србије Конвенцији. Strani Pravni život, том 60, изд. 1, Jan. 2016, стр. 9-30, https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/125.