[1]
Z. Ilkić, LL.D., NAKNADA ŠTETE PRETRPLJENE POVREDOM NORMI PRAVA KONKURENCIJE U EVROPSKOJ UNIJI, SPZ, том 62, изд. 1, стр. 21-37, Мај 2018.