[1]
D. Obradović, UGROŽAVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 143-163, Март 2019.