[1]
A. Rabrenović, IZAZOVI U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U CRNOJ GORI, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 125-141, Март 2019.