[1]
M. Reljanović, SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE DEČIJEG RADA – KRATAK PREGLED MEĐUNARODNIH STANDARDA, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 107-124, Март 2019.