[1]
A. Knežević Bojović и O. Purić, OBUKA SUDIJA I PRAVO EU: POGLED NA UPOREDNOPRAVNU I PRAKSU SRBIJE, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 73-93, Март 2019.