[1]
K. Jovičić, KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE, SPZ, том 62, изд. 4, стр. 39-50, Март 2019.