[1]
V. Ranaldi, OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI: REGULATIVA I PRAKSA EU, SPZ, том 61, изд. 4, стр. 157-168, Дец. 2017.