[1]
M. Ječmenić, ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ, SPZ, том 56, изд. 2, стр. 352-367, Апр. 2012.