[1]
M. Milošević, КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У АНГЛО – АМЕРИЧКОМ ПРАВУ, SPZ, том 56, изд. 2, стр. 230-251, Апр. 2012.