[1]
N. Mrvić-Petrović, VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE, SPZ, том 56, изд. 2, стр. 210-229, Апр. 2012.