[1]
T. Perić, ПАУНДОВА КРИТИКА МЕХАНИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ, SPZ, том 56, изд. 2, стр. 33-46, Апр. 2012.