[1]
D. Magerudis-Petkovski, A. Savović, и A. Danilović, NORMATIVNO PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI, SPZ, том 57, изд. 1, стр. 353-369, Дец. 2013.