Novaković, M. (2022) REFORMA SISTEMA KRIPTO LICENCI U ESTONIJI I PREDLOG UREDBE O TRŽIŠTIMA KRIPTO IMOVINE, Strani pravni život, 65(4), стр. 687-699. doi: 10.5937/spz65-35127.