Turanjanin, V. и Stanisavljević, J. (2022) POSEBNE DOKAZNE RADNJE U BALTIČKIM ZEMLJAMA, Strani pravni život, 65(4), стр. 667-685. doi: 10.5937/spz65-34759.