Blažo, O. (2021) NIŠTAVOST I NEPUNOVAŽNOST UGOVORA KAO POSLEDICA KRŠENJA PRAVA KONKURENCIJE EU I PRAVILA O JAVNIM NABAVKAMA, Strani pravni život, 64(4), стр. 69-83. doi: 10.5937/spz64-29632.