Nikolić, O. (2020) DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA, Strani pravni život, 64(3), стр. 89-97. doi: 10.5937/spz64-28285.