Stanić, M. (2020) „IZBOR ČLANOVA NADZORNOG TELA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA KAO GARANTIJA NEZAVISNOSTI – PRIMERI ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE I SEVERNE MAKEDONIJ“E, Strani pravni život, 64(3), стр. 125-135. doi: 10.5937/spz64-28379.