Čolović, V. (2020) STEČAJ NAD IMOVINOM OSTAVIOCA (ZAOSTAVŠTINOM) KAO OBLIK LIČNOG STEČAJA, Strani pravni život, 64(3), стр. 75-88. doi: 10.5937/spz64-28309.