Kostić, J. и Pavlović, Z. (2020) PORESKI DELIKTI U ZAKONODAVSTVU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE, Strani pravni život, 64(1), стр. 141-153. doi: 10.5937/spz64-25515.