Božić, M. (2020) O POLITIČKOJ POZADINI RANE SRPSKE RECEPCIJE FRANCUSKE SOCIOLOŠKE ŠKOLE I METODA U PRAVU, Strani pravni život, 64(1), стр. 77-86. doi: 10.5937/spz64-24816.