Obradović, D. (2019) UGROŽAVANJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BIVŠIH JUGOSLOVENSKIH REPUBLIKA, Strani pravni život, 62(4), стр. 143-163. doi: 10.5937/spz0-20365.