Jončić, S. (2019) KONFLIKT AUTORITETA SUDSKE VLASTI I NESUDSKIH INSTITUCIJA, Strani pravni život, 62(4), стр. 51-71. doi: 10.5937/spz0-20371.