Čolović, V. (2018) KVALIFIKACIJA KOLIZIONE NORME, Strani pravni život, 62(3), стр. 5-24. doi: 10.5937/spz1803005C.