Šurbatović, J. (2010) UTVRĐIVANJE TRADICIJE SPORTSKE GRANE U SVETU KORIŠĆENJEM FAKTOGRAFSKIH PODATAKA I EKSPERTSKIH PROCENA, Strani pravni život, 54(3), стр. 287-302. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/561 (приступљено: 29 Јануар2023).