Višekruna, A. (2017) PRAVNI TRETMAN POTRAŽIVANJA VEZANIH ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U STEČAJU, Strani pravni život, 61(4), стр. 123-135. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/537 (приступљено: 3 Децембар2022).