Knežević – Bojović, A. (2011) HARMONIZACIJA KOMPANIJSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE I PRAVILA O SLOBODI OSNIVANjA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU, Strani pravni život, 55(1), стр. 129-142. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/486 (приступљено: 2 Децембар2022).